Jaký je a bude náš venkov? I o tom byla letošní celokrajská konference Příležitosti pro region

13. 9. 2018 Autor: Dan Lechmann

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se tento týden sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje.

Záštitu nad akcí s podtitulem Jaký je a budeš náš venkov?převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova: „Z dlouhodobého hlediska řešíme problém, jakým způsobem se má venkov a tedy i celý Královéhradecký kraj připravit na velké změny, které souvisí s rozvojem infrastruktury a možnosti zaměstnání. Je důležité připravit venkovské oblasti k tomu, aby se naše obce a města nestala jen pouhými noclehárnami. K tomu, aby venkov byl trvale udržitelný a obydlený, nyní připravujeme a vylepšujeme krajské grantové programy tak, abychom pomohli všem takovýmto obcím.

V dopolední části konference se vystupující snažili definovat, co v dnešní době vlastně znamenají pojmy jako vesnice a venkovská oblast. Společně hledali odpovědi na důležité otázky, které s sebou přináší současný ekonomický a populační vývoj nejen v Královehradeckém kraji, ale i v celé České republice. V sále panovala shoda, že v budoucnu musí být kladem důraz především na rozvoj lidského kapitálu v obcích.

Na dopolední diskuzi navázal odpolední blok. Roli kraje a jeho důraz na komunikaci s aktéry z regionu a funkci Regionální stálé konference zdůraznil na začátku radní Pavel Hečko: „Regionální stálá konference hraje pro rozvoj území velmi důležitou roli. V současné době sekretariát intenzivně vyhodnocuje výstupy z aktuálních analýz, které budou důležité pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Z toho je vidět, jaký strategický význam RSK v plánování regionální politiky regionu a jak se podílí se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU.

Více informací a všechny prezentace z konference naleznete na: www.chytryregion.cz/konference-2018

Zdroj: Jakub Semerád, CIRI HK

Jaký je a bude náš venkov? I o tom byla letošní celokrajská konference Příležitosti pro region

Jaký je a bude náš venkov? I o tom byla letošní celokrajská konference Příležitosti pro region

Hejtman Jiří Štěpán hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova.

Jaký je a bude náš venkov? I o tom byla letošní celokrajská konference Příležitosti pro region

Mezi řečníky byl i krajský radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko.