Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program pro jednotky SDH

27. 7. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlašuje "Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy" s termínem podání žádostí do 31. srpna 2020.

Více informací k podáváním žádostí najdete stránkách MV GŘ HZS ČR https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d .

Žádosti se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF https://isprofin.mfcr.cz/rispf a administrací pro Královéhradecký kraj je pověřen Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Informace a podklady pro žádosti bude HZS KHK rozesílat začátkem srpna.