Držet krok s Evropou. V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení

23. 10. 2017 Autor: Dan Lechmann

Smart řešení v dopravě, tak zněl název workshopu, při kterém se v krajském sídle sešlo přes 50 odborníků na zavádění chytrých řešení v dopravní oblasti. Smyslem konceptu Chytrý region je držet krok s vyspělými evropskými regiony na cestě k dalšímu ekonomickému rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím dynamicky se rozvíjejícího potenciálu moderních technologií. Akci organizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s krajem.

Královéhradecký kraj potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu, stejně tak jako dobře zajištěnou autobusovou a vlakovou obslužnost na celém svém území. V této souvislosti hodláme podpořit chytrá řešení a zavést i do krajské dopravy myšlenky vzešlé z podobných setkání,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za dopravu a silniční hospodářství, který workshop dopravních expertů zahájil.

Vedoucí centra rozvoje a inovací CIRI Zita Kučerová poté přítomným představila chystaný web chytryregion.cz, jehož jedním z cílů je poskytovat přehledné informace o možnostech využití chytrých technologií. Na webu budou zveřejněny příklady dobré praxe, možnosti financování a jiné informace. Následovala prezentace Petra Moravce, jednatele společnosti OREDO, s.r.o. o mobilních aplikacích v rámci integrovaného dopravního systému.

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové představil Karel Vít z magistrátu města spolu s Miloslavem Kulichem, ředitelem Dopravního podniku města Hradec Králové. O chytré infrastruktuře města a technologických trendech v městské dopravě podrobně hovořili Libor Kašparovský (Incinity, s.r.o.) a Libor Sušil (CROSS Zlín, a.s.).

Dalšími tématy workshopu bylo budování dobíjecí infrastruktury elektromobilů (Martin Machek – ČES ESCO, a.s.) a zavádění ride-sharingu v Mladé Boleslavi a Kvasinách (Tomáš Žídek – ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.). S technologií mobilního mapování a jejím praktickým využitím seznámil přítomné ve svém příspěvku Vojtěch Koukal ze společnosti TopGis, s.r.o.

Posledním tématem workshopu bylo financování Smart Cities projektů a podpora konceptu Smart Cities ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tomu se podrobně věnovala Jana Korytářová z oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Všechny příspěvky doprovázela konstruktivní diskuse nad možnostmi reálného a racionálního uplatnění v regionu. Téma chytrých řešení v dopravě bude v kontextu rozvoje regionů České republiky i Evropské unie v následujících letech stále aktuálnější.

Více informací na www.cirihk.cz/smartdoprava

Držet krok s Evropou. V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení

Workshop v krajském sídle zahájil náměstek hejtmana Martin Červíček.

Držet krok s Evropou. V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení

Držet krok s Evropou. V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení

Držet krok s Evropou. V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení

Zdroj: CIRI HK