Dopravu na železnici chce kraj zajistit přímým zadáním

17. 6. 2019 Autor: Michal Friček

Železniční doprava je v Královéhradeckém kraji smluvně zajištěna do prosince roku 2021. Výběr dopravců na dalších deset let v pěti definovaných oblastech chce kraj provést s využitím přímého zadání.

Přímé zadání kraj preferuje zejména s ohledem na stále probíhající modernizaci železniční infrastruktury, která může mít vliv na nasazovaná vozidla, ale také kvůli své specifické situaci, kdy od roku 2020 dojde ke snížení státního příspěvku na provoz regionální veřejné drážní osobní dopravy.

„Všechny tratě v Královéhradeckém kraji rozdělené do pěti oblastí chceme nyní notifikovat, tedy oznámit předběžné informace pro veřejnou zakázku na jejich provoz. Tento záměr jsme několikrát projednávali na dopravním výboru zastupitelstva, kde jsme se bavili o strategii železniční dopravy a probírali jednotlivé varianty. Výbor na náš návrh doporučil využití přímého zadání na dobu dalších deseti let. Tento postup je výhodný, protože v ostatních krajích vedl mimo jiné k optimalizaci finančních nákladů,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Královéhradecký kraj zároveň začne připravovat detailní smluvní podmínky, kam patří například specifikace počtu a vybavení kolejových vozidel, stanovení rozsahu objednávaných dopravních výkonů, kompenzace za poskytování veřejné služby, způsob její úhrady a podmínky cenové indexace, stanovení ukazatelů kvality, tarifní podmínky a zapojení do IDS IREDO, nastavení kontrolní činnosti a v neposlední řadě sankce za neplnění povinností.

Bude také nezbytné řešit objednávku dopravních výkonů, které na území Královéhradeckého kraje zajišťují okolní kraje, tedy Pardubický, Liberecký a Středočeský.

V současnosti zajišťují železniční dopravu v Královéhradeckém kraji České dráhy a v menší míře GW Train Regio. Pro rok 2019 se jedná o 5,6 milionu vlakokilometrů. Kraj letos na zajištění železniční dopravy přispívá částkou 389 milionů korun.