Představujeme přihlášené stavby v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2010

18. 8. 2010 Autor: Petr Vinklář

I letos bude Královéhradecký kraj oceňovat nejlepší stavby v regionu. Společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové kraj letos vyhlasil další ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. Odborná komise bude v průběhu září přihlášené stavby objížděla a hodnotila. Níže máte možnost si jednotlivé stavby prohlédnout.


Rodinný dům – Seydlerova ul., Hradec Králové

Přihlašovatel AKIA a.s. Hradec Králové, Nerudova 809, 500 02 Hradec Králové, ing. Arch. Karel Schmied ml.
Projektant AKIA a.s. Hradec Králové, Nerudova 809, 500 02 Hradec Králové, ing. Arch. Karel Schmied ml.
Zhotovitel DOMISTAV HK s.r.o. , Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Investor Mgr. Pavel a Mgr. Jana Pinkovi , Seydlerova 1712-6a, 500 02 Hradec Králové

Stručná anotace stavby: Rodinný dům přináší do stabilizovaného území novou úroveň architektury, vycházející ze současných trendů výstavby. Hmotové rozložení vzájemně se prolínajících křídel domu je ve fasádách zjemněno kombinací obkladu z cihelných pásků a bílé omítky. Design domu doplňuje lehké oplocení z uliční fronty, umožňující jeho uplatnění do Seydlerovy ulice. Prostorové rozdělení domu vychází z programu investora a je založeno na jasném provozním oddělení vstupního křídla s garáží od pobytové části domu. Konstrukční řešení vhodně využívá technologii monolitického betonu včetně jeho použití na zastřešení. Svislé konstrukce jsou cihelné, vnitřní schodiště je samonosné dřevěné, okna plastová s designem dřeva.

       

nahoru na přehled staveb a hlasováníHněvčeves č.p. 1 – stavební úpravy fary

Přihlašovatel Metrostav a.s. divize 9 Jablonského2/640, 170 00 Praha 7
Projektant Ing. Jiří Adamec – projekční kancelář, nám. Svobody 70, 561 51 Letohrad
Zhotovitel Metrostav a.s. divize 9 Jablonského2/640, 170 00 Praha 7
Investor Občanské sdružení „Hradec Králové 777 let“, Velké náměstí 1, 500 02 Hradec Králové

Stručná anotace stavby: Projekt řešil opravu objektu bývalé fary, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v krajinné památkové zóně Areálu bojiště bitvy r. 1866 u Hradce Králové, a přístavbu sociálního zázemí na východní štítovou stěnu se změnou využití objektu. V přízemí domu je technické zázemí, vstupní hala se schodištěm, kuchyň , pracovna a hostinský pokoj se sociálním zázemím. Ve 2.NPje hala, obývací pokoj , pracovna a dvě ložnice. V 1.PP jsou ponechány dva skladové prostory. Půdní prostor zůstává zatím bez využití.

       

nahoru na přehled staveb a hlasováníBytové domy 9 , 10 pro startovací bydlení, Třebeš, Hradec Králové

Přihlašovatel FATO a.s., člen holdingu FATO Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové
Projektant Ateliér architektury A studio, ing. Arch. Lukáš Obršál
Zhotovitel FATO a.s., člen holdingu FATO
Investor Statutární město Hradec Králové

Stručná anotace stavby: Stavby jsou koncipovány jako solitérní, jak je v lokalitě obvyklé. Kombinací systému zapuštěných lodžií a vystupujících arkýřů bylo dosaženo požadovaného oslunění. Z důvodu zjemnění prostorového vjemu objektů byly obě stavby rozděleny do třech odlišných objemů. Přízemí bylo odhmotněno eliminací obvodových konstrukcí s průhledy skrz garážová stání. Hlavní hmota o výšce tří podlaží byla modelována pomocí arkýřů, lodžií a balkónů. Ustoupení podlaží pak je pojato jako střešní nástavba. Každý dům obsahuje 21 bytů (2+kk) a 8 bytů (1+kk). Stavební struktura domů vychází z nosných cihelných stěn, které přes pozední věnce a průvlaky podporují železobetonové stropní konstrukce. Okenní otvory jsou osazeny plastovými bezpečnostními okny s doplněním o žárově zinkovaná zábradlí v místech otevíratelných částí francouzských oken.

     

nahoru na přehled staveb a hlasováníDomov seniorů Trutnov

Přihlašovatel BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov
Projektant ATIP, a.s. Pražská 169, 541 01 Trutnov
Zhotovitel BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov
Investor Město Trutnov , Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov

Stručná anotace stavby: Představované stavební dílo je zařízení pro komplexní péči o seniory, které stírá hranici mezi péčí sociální a zdravotnickou a plně respektuje požadavky současného evropského přístupu k řešení důstojného života stárnoucí populace. Koncepce řešení byla vedena snahou o vytvoření kvalitního, esteticky svébytného životního prostředí. Objekt je založen na monolitických základových pasech a patkách, zadní stěna je monolitická a navazuje na desku a tvoří profil L. Nosné stěny jsou z cihelných bloků se zateplením z minerálních desek. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické , železobetonové desky v tl. 250 mm. Střešní krytina je provedena s použitím hydroizolační folie.

        

nahoru na přehled staveb a hlasování


Hotel Grund Resort Golf & Ski, Mladé Buky

Přihlašovatel ATIP a.s., Pražská 169, 54101 Trutnov, Ing. arch. Martin Vokatý
Projektant ATIP a.s., Pražská 169, 54101 Trutnov, Ing. arch. Martin Vokatý
Zhotovitel A & K, s.r.o. stavební společnost, Horská 922 , Trutnov
Investor Golf Club U Hrádečku s.r.o., Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky

Stručná anotace stavby: Architektonické řešení stavby vychází z koncepce volně stojící, vyvýšené a pohledově exponované budovy. Pro pomyslný bod , z něhož sbíhá svah do tří možných směrů byla zvolena hmota k sobě se přimykajících prstenců, mezi nimiž vzniká kryté jádro. Objekt tak ze své pozice s jedinečným výhledem na celé okolí, k žádnému směru se nestaví zády a udržuje vizuální kontakt s pohořím Krkonoš i s děním na hrací ploše. Vnější výrazové prostředky využívají přírodních materiálů a ponechávají prostor k jejich konstrukčnímu uplatnění. Terén je upraven tak, aby nebylo potřeba nástupy řešit pomocí schodišť a to i s ohledem na provoz golfového hřiště.

           

nahoru na přehled staveb a hlasování


 

„CENTRUM GAPA“ Rychnov nad Kněžnou

Přihlašovatel
Stapring, s.r.o., Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Ing. Michal Fenyk
Projektant
Stapring, s.r.o., Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Ing. Michal Fenyk
Zhotovitel
Stylbau, s.r.o. Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové
Investor
Gapa spol. s r.o. Husovo náměstí 5, 517 54 Vamberk
Stručná anotace stavby: Centrum GAPA vzniklo přestavbou bývalé prodejny potravin, původně postavené z panelů , na sportovní a relaxační centrum s bowlingem, ricochetem, squashem a barem. Objekt je opláštěn fasádními deskami Cembonit-FDA tmavě šedými a deskami FDH natřené červenou barvou na systémovém roštu se zateplením a konstrukce „kuželu“ z nosných ocelových, žárově pozinkovaných I profilů s pletivem, jako prostorový nosič popínavé zeleně. Objekt je vybaven moderním větráním , klimatizací, vytápěním a veškerou technickou instalací. Zejména byla věnována pozornost protihlukovému opatření , protože se stavba nachází v hustě obydlené části města. Vkusné vnitřní vybavení umocňuje přitažlivost objektu pro odpočinek a relaxaci.
             


 


 

Most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné

Přihlašovatel
M–SILNICE a.s., Husova 1696, 530 03 Pardubice
Projektant
Projektová kancelář VAGNER s.r.o., ing. Igor Bálik, V Horkách 101/1 460 07, Liberec 9
Zhotovitel
M–SILNICE a.s., Husova 1696, 530 03 Pardubice
Investor
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Stručná anotace stavby: Jedná se o nový mostní objekt přes vodní tok vyhovující z hlediska směrových a výškových požadavků převáděné intenzity dopravy. Délka mostu je 27,4 m , šířka je 10,1-11,5 m. Most je založen na vrtaných mikropilotách . Nosná konstrukce je vytvořena předpjatými nosníky VST I 2000 zpřaženými se železobetonovou deskou. Součástí stavby mostu je též opěrná stěna , protihluková stěna, oprava klenby náhonu, komunikace a chodníky včetně terénních úprav, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, sadové a vegetační úpravy. Dále byla součástí stavby též výměna oken na památkově chráněném objektu.
       

Stavební úpravy teras lokalita Kozinka, Hradec Králové

Přihlašovatel

STAVREMO-PCE a.s. Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Projektant Ing. Arch. Jiří Krejčík ARN studio spol. s r.o., Československé armády 219/24 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel STAVREMO-PCE a.s. Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Investor Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové

Stručná anotace stavby: Lokalita Kozinka je ohraničena ze západu ulicí ČSA, z jihu areálem AC KHK, ze severu novostavbou bytového domu, z východu Děkanstvím. Jedná se o úplnou rekonstrukci horizontálního systému opěrných zdí a zídek, dělící stěny děkanství a tělesa schodiště, nových komunikačních tras pro pěší, rekonstrukci technické infrastruktury a vyvolané přeložky ing. sítí.Při provádění bouracích prací došlo k nálezu části dolní městské hradby a řady vrtaných pilot. Jejich vyčnívající část byla odstraněna ,zbytek byl ponechán a posloužil ke stabilizaci svahu.Dále bylo nutno opravit nosné části pozůstatků budov sousedící s budovou Děkanství tvořené cihlovými klenbami a celý prostor nad nimi.

      

nahoru na přehled staveb a hlasování


 

Vakuová dílna PZP a.s., Dobré

Přihlašovatel

KERSON spol. s r.o. Dobré, 517 93 Dobré 80

Projektant

PROJEKTOVÉ ATELIÉRY , ing. Arch. Josef Mádr

Zhotovitel

KERSON spol. s r.o. Dobré, 517 93 Dobré 80

Investor

PZP KOMPLET a.s., Semechnice 132 518 01 Dobruška

Stručná anotace stavby: Vzhledem k rozvíjející se výrobě firmy PZP KOMPLET a.s., byla v období od května do listopadu 2008 provedena rekonstrukce s přístavbou vakuové dílny tak,aby při zachování pracovního provozu investora byly co nejvíce rozšířeny výrobní a skladovací prostory. Vlastní přístavbu vakuové dílny tvoří dvoutraktová hala obdélníkového půdorysu 50/16 m a výšky 8,5 m. První trakt je tvořen jednopodlažním halovým prostorem s mostovým jeřábem nosnosti 5 t na rozpon 9 m a druhý trakt je dvoupodlažní, kde v přízemí jsou umístěny speciální provozy vakuové dílny a v patře provozní kanceláře mistrů a vedení provozu. Poslední prostor tvoří sklad s nosností podlahy 300 kg/m2. Touto akcí byla završena výstavba a rekonstrukce výrobního areálu firmy PZP KOMPLET a.s. v Dobrém, realizovaná od roku 2002 do roku 2008.

      

nahoru na přehled staveb a hlasování


 

Obchodní centrum Atrium, Hradec Králové

Přihlašovatel

Krušnohorská stavební spol. s r.o., 362 34 Merklín 8

Projektant

Architektonické sdružení STUDIO HANGÁR

Zhotovitel

Krušnohorská stavební spol. s r.o., 362 34 Merklín 8

Investor

Amádeus Real, spol. s r.o. 161 00 Praha 6

Stručná anotace stavby: Polyfunkční objekt ATRIUM je stavbou s jedním podzemním čtyřmi nadzemními podlažími v celé ploše půdorysu. V podzemním podlaží je situováno tržiště a technické zázemí. 1.a 2. NP jsou komerční prostory, ve třetím nadzemním podlaží a na střeše nad ním jsou parkingy. 4.NP je redukováno pouze na střešní nástavby. Centrálním prvkem objektu je atrium, které je hlavním komunikačním prostorem a je lemováno výkladci jednotlivých komerčních ploch. Veřejný prostor atria je doplněn lavičkami, interiérovými prvky, zelení, dětskými atrakcemi a orientačním systémem. Komunikace podél výkladců v 2.NP atria jsou řešeny jako galerie. Jsou zde také panoramatické osobní výtahy a pojízdné chodníky.

           


 

CASIA Trutnov přístavba skladu a kmpletační místnosti

Přihlašovatel
Stavební společnost s.r.o. Hostinné , Deymova 208, Hostinné
Projektant
ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ing. Arch. Tomáš Vymetálek Průmyslová 1200 500 11 Hradec Králové
Zhotovitel
Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Deymova 208, Hostinné
Investor
CASIA spol. s r.o., Velké Svatoňovice 315, 542 35 Velké Svatoňovice
Stručná anotace stavby: Objekt pro umístění moderní tiskařskou technologii obalové technologie byl vybudován ze stávajícího strohého opuštěného marketu,nevalného vzhledu na předměstí Trutnova. zde vznikla netradiční stavba s atraktivním uspořádáním jednotlivých funkčních bloků hmotově a barevně na sobě nezávislých. Interiéry pracovišť jsou řešeny velice vkusně a účelně. Vzhled budovy byl umocněn jednacím prostorem s relaxační terasou na střeše , s krásným výhledem na panorama Krkonoš. Konstrukční část je řešena jako samonosná ocelová konstrukce, opláštěná thermoizolačním velkorozměrovým pláštěm, v úrovni stropu ztužena tuhou deskou.
        

nahoru na přehled staveb a hlasování