Kraj vyhlásil území Na Plachtě přírodní památkou

4. 6. 2012 Autor: Imrich Dioszegi

Unikátní území Na Plachtě 3, které leží na východním okraji Hradce Králové, se stane přírodní památkou. Rozhodli o tom dnes radní Královéhradeckého kraje. Uzavřel se tak proces, který trval více než tři roky. Během této doby královéhradecký krajský úřad shromáždil a projednal veškeré podklady a připomínky potřebné pro dnešní vyhlášení. Díky tomu bude zajištěna komplexní ochrana těchto významných živočichů a biotopů.

„Hlavním předmětem ochrany na sedmnáctihektarovém území jsou suchá vřesoviště, obna-žené písky, periodické vodní plochy, luční společenstva a zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů jako zmije obecná, blatnice skvrnitá či čolek obecný nebo čolek velký. Pro návštěvníky Plachty se vyhlášením nic nemění,“ upřesnil královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Dalšími předměty ochrany jsou tyto zvláště chráněné druhy bezobratlých: listonoh letní, žábronožka letní, modrásek očkovaný, modrásek bahenní či zlatohlávek huňatý.

Samotný akt vyhlášení je už jen otázkou administrativních úkonů. „Součástí přírodní památky jsou i pozemky, které vloni na podzim získalo ministerstvo obrany od soukromých vlastníků. Podle Legislativní rady vlády České republiky jde sice o pozemky tzv. důležité pro obranu státu, které však leží mimo území vojenských újezdů. Proto i tam může přírodní památku vyhlásit kraj,“ doplnil radní Jan Tippner, krajský radní pro oblast životního prostředí.