Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - návrh na stanovení a zveřejnění podkladů

Poslední aktualizace: 1. 3. 2017

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok a významného vodního toku Dědina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 38/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Vpřípadě Zlatého potoka se jedná o nové stanovení záplavového území, vpřípadě Dědiny se jedná o změnu již stanoveného záplavového území. Záplavové území bude pro oba vodní toky (pro uvedené úseky) stanoveno společně a to zdůvodu provázanosti.


K vedenému řízení zveřejňujme mapové podklady a technickou zprávu pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina vř. km 10,965 – 26,140.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 445 kB 1.3.2017
Situace 1 pdf 10619 kB 1.3.2017
Situace 2 pdf 34343 kB 1.3.2017
Situace 3 pdf 17077 kB 1.3.2017
Situace 4 pdf 18792 kB 1.3.2017
Situace 5 pdf 43833 kB 1.3.2017
listoklad pdf 3894 kB 1.3.2017
Návrh opatření obecné povahy pdf 135 kB 7.3.2017