Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 20. 3. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 37/ZP/2017- 6 dne 20. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 na území obcí: Semechnice a Opočno.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad č. 1 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Zlatý potok, opatřený schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 445 kB 20.3.2017
Opatření obecné povahy pdf 126 kB 20.3.2017
Situace 1 pdf 10230 kB 20.3.2017