Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území významného vodního toku Bělá, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 14. 3. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 35/ZP/2017- 7 dne 16. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí: Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad č. 1 a 2, ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Bělá, opatřený schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 854 kB 15.3.2017
Opatření obecné povahy pdf 144 kB 17.3.2017
Situace 1 pdf 8553 kB 15.3.2017
Situace 2 pdf 7440 kB 15.3.2017