Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Stěnava, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 6. 1. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5735/ZP/2014-10 dne 8. 1. 2015, záplavové území vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 až ř. km 47,724 a to na území obcí: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Stěnava.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva Záplavové území vodního toku Stěnava pdf 1034 kB 6.1.2015
Mapa č. 1 pdf 2761 kB 6.1.2015
Mapa č. 2 pdf 3368 kB 6.1.2015
Mapa č. 3 pdf 2070 kB 6.1.2015
Mapa č. 4 pdf 3324 kB 6.1.2015
Opatření obecné povahy pdf 1239 kB 9.1.2015