Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách nové materiály

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách : „Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ“. Průvodce je rozdělen do tří sekcí podle určení cílové skupině a to:

V samostatné sekci je pak zveřejněn materiál: Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Uvedené materiály jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ