Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivDotace do roku 2007Na podporu vypracování projektů

2007::Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu

Poslední aktualizace: 2. 7. 2007

Žadatelé schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13. prosince 2007

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
SPD200701 schválená podpora xls 25 kB 30.1.2008

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 22. zasedání dne 21. 6. 2007 schválilo usnesením ZK/22/1403/2007 Grantový program "Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu".

Dnem vyhlášení dílčího programu se stanovuje 16. červenec 2007.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
SPD200701 Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu
Termín uzávěrky pro podání žádosti 30. 9. 2007
xls 520 kB 2.7.2007

Pokyny pro žadatele

Upozornění pro žadatele !!!
Nedílnou součástí povinných příloh pro podání „Žádostí“ do programu SPD 200701 je rovněž formulář "Projektový záměr"

Žadatel do programu SPD200701 vyplní v požadovaných položkách formulář projektový záměr, který předloží v tištěné a elektronické podobě Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k doplnění. Následně bude formulář vrácen příslušnému žadateli.

Žadatelé, kteří již své žádosti zaslali na krajský úřad budou odborem regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury vyzváni k doplnění povinné přílohy.

xls Formulář "Projektový záměr" (xls, 96 kB, 29.8.2007 13:32)

Kontakt:
Pavel Mucha
odbor reg. rozvoje, cest. ruchu a kultury
oddělení regionálního rozvoje
e-mail: pmucha@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 460

V návaznosti na uskutečněný seminář k vyhlášenému dílčímu programu SPD 200701 - Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu, který se uskutečnil dne 22. 8. 2007 na Krajském úřadu královéhradeckého kraje, uveřejňujeme ve spolupráci s Centrem Evropského projektování příklady zpracování "Logického rámce", které mohou napomoci případným žadatelům.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příklad logického rámce pdf 272 kB 29.8.2007
LAEDER - logický rámec pro projekt rtf 63 kB 29.8.2007