Společný konzultační den pro potenciální žadatele v rámci OPPS Česká republika - Polská republika 2007-2013

14. 3. 2011 Autor: Roman Klíma

Dne 5. dubna 2011 pořádá Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje společný konzultační den zaměřený na potenciální žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Konzultační den je určen široké veřejnosti k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti. Konzultační den se bude konat od 10:00 hod. v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), zasedací místnosti P1.411 a P1.412.

Informace o registraci a další podrobnější údaje naleznete v pozvánce na konzultační den, která je umístěna v sekci "OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko - Informace Regionálního subjektu". Registrace je možná v období od 28. 3. do 4. 4. 2011 vždy mezi 8:30 - 16:00 hod.