Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

6. 11. 2009 Autor: Roman Klíma

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zahájilo dnem 26.10.2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce. Celková alokace Fondu Partnerství je 3 mil. CHF.

Hlavním cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tím přispívat k posilování bilaterální spolupráce a dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů. Granty budou udělovány na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty a to od min. výše 170.000 CZK do max. 4,300 mil. CZK. Podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

Bližší informace naleznete na webových adresách "Program švýcarsko-české spolupráce" nebo "Swiss Contribution to the Czech Republic".