Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - druhá výzva v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

27. 2. 2012 Autor: Petra Hnátová

Ve dnech 14. 3. a 21. 3. 2012 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke druhé výzvě OP VK, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

Cílem semináře je poskytnout žadatelům o finanční podporu z OP VK základní informace o podmínkách druhých výzev, vyhlašované dne 12. 3 2012.

Další informace (pozvánku s uvedením termínů a místa konání seminářů) naleznete v sekci OP VK - Semináře.