Mikroprojekty schválené na 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

7. 7. 2010 Autor: Roman Klíma

Dne 29. června 2010 se konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 278 EUR, z toho 29 mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR (cca 12,5 mil. Kč) bylo předloženo žadateli z Královéhradeckého kraje.

Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 76%.

Všechny schválené mikroprojekty naleznete v sekci "Informace Řídícího orgánu a správce Fondu mikroprojektů", mikroprojekty předložené žadateli z Královéhradeckého kraje naleznete v sekci "OPPS ČR - Polsko 2007-2013 - seznamy podpořených projektů".