MŽP ve spolupráci s MF a SFŽP připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce

15. 2. 2010 Autor: Roman Klíma

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Stáním fondem životního prostředí připravuje vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva se týká Priority 2 – Životní prostředí a infrastruktura, Oblasti zaměření 2.1 – Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Celková alokovaná částka pro otevřenou výzvu pro ČR bude představovat 29 mil. CHF (více než půl miliardy Kč). Z této alokace bude min. 30% prostředků určeno pro 3 moravské kraje, zbývající prostředky jsou určeny i pro ostatní české kraje. Žadatelé (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace apod.) mohou předkládat návrhy projektů samostatně, není nutná účast dalších partnerů. Předpokládaný termín vyhlášení otevřené výzvy je březen/duben 2010.


Informace k připravované otevřené výzvě v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (pdf, 484 kB, 15.2.2010 11:39)

Bližší informace naleznete na webových adresách "Program švýcarsko-české spolupráce".