Krizové řízení

Aktuální informace

8.11.2019

Pozvání pracovníků krizového řízení Královéhradeckého kraje na Součinnostní seminář ,,Implementace STČ 16 A/IZS na úrovni jednotlivých krajů ČR“

Společnost EGO Zlín s. r. o., která je jedním z předních výrobců a dodavatelů ochranných pomůcek a prostředků pro složky IZS v ČR i v zahraničí, pořádala ve dnech 5.-6. listopadu 2019 Součinnostní seminář, zaměřený na řešení mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nákazy ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech dle STČ 16A/IZS.

31.10.2019

Seminář ,,KULATÝ STŮL 2019“

Zástupci krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se dne 29. 10. 2019 setkali na společném pracovním jednání se zástupci a představiteli složek Ministerstva vnitra ČR, České komory bezpečnostních služeb, Hospodářské komory ČR, Asis International /Mezinárodní sdružení bezpečnostních služeb/ a Asset protection agency, s. r. o., a dalších subjektů a organizací, zabývajících se otázkami zajištění vnitřní bezpečnosti na území ČR. Akce se konala v prostorách Hotelu Chvalská tvrz v Praze pod záštitou Poradního sboru pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra.

7.10.2019

Součinnostní cvičení ,,VODA 2019“

Na okraji města Brna, konkrétně u Brněnské přehrady, se ve dnech 30. 9. 2019 – 3. 10. 2019 uskutečnilo součinnostní cvičení ,,VODA 2019“.

16.9.2019

Účast pracovníků krizového řízení kraje na mezinárodní konferenci Krizového řízení a řešení krizových situací - CRISCON 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta logistiky a krizového řízení – Ústav krizového řízení) pořádala ve dnech 12. – 13. září, ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, další ročník mezinárodní konference CRISCON 2019. Vzdělávací a společenská akce proběhla v areálu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Na Studentském náměstí v Uherském Hradišti.

22.7.2019

Taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje ,,VNN 2019‘‘ - FN Hradec Králové 25. 6. 2019

Praktická činnost složek IZS Královéhradeckého kraje v rámci taktického cvičení ,,VNN 2019‘‘ byla zaměřena na nácvik simulovaného transportu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) z infekční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze, silami a prostředky Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

4.7.2019

Cvičení Nákaza 2019

Na území vojenského újezdu Boletice, v areálu Zemědělské správy Květušín (Jihočeský kraj), proběhlo ve dnech 17- 20. 6. 2019 cvičení Státní veterinární správy ČR, Vojenské veterinární služby AČR a Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zemědělství.

26.6.2019

XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice

V areálu hotelového komplexu Harmonie, umístěného v krásném lázeňském prostředí města Luhačovice, se ve dnech 11. - 13. června 2019 konal XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice. Uvedené akce se zúčastnil i pracovník krizového řízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje.