Sociálně-právní ochrana dětí

Průvodce systémem pro pěstouny
a žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu

Portál pro podporu orgánu sociálně-právní ochraby dětí KÚ Královéhradeckého kraje najdete na adrese: http://ospod.kr-kralovehradecky.cz

11.8.2017

Sociálně-právní ochrana dětí

Činnost krajských úřadů, na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je specifikována v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí).