Cestovní ruch

Turistický portál Královéhradeckého kraje najdete na adrese https://www.hkregion.cz/.


Agenda cestovního ruchu spadá od 1. června 2021 pod Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Pracovníci zajišťují agendu spojenou s výkonem činností spadajících pod státní správu. Úzce také spolupracují s kolegy z Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

vedoucí oddělení: Mgr. Pavlína Mazánková
e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz,
tel.: +420 495 817 322, mob.: +420 720 987 142

30.7.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Marketingové aktivity

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu výzvu na Marketingové aktivity. Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

4.3.2020

Vznikla Centrála cestovníhu ruchu Královéhradeckého kraje

Založení krajské destinační společnosti svými podpisy dne 28.2.2020 stvrdili starostové, předsedové oblastních destinačních společností a představitelé kraje, Asociace turistických informačních center ČR a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

8.1.2020

Tradiční setkání turistických informačních center a destinačních managementů Královéhradeckého a Pardubického kraje

Šedesátka zástupců turistických informačních center (TIC) a destinačních managementů Královéhradeckého a Pardubického kraje se setkala 4. a 5. prosince v Rychnově nad Kněžnou, aby se seznámila, co se za rok od minulého setkání v oblasti informačních center změnilo, zároveň se vzájemně informovala o novinkách ve svých oblastech a vyměnila si zkušenosti s uvedením příkladů dobré praxe

13.11.2019

MMR vyhlásilo nový Národní program na nadregionální témata a na rozvoj doprovodné infrastruktury

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

10.6.2019

Česko opět hledá svou excelentní destinaci

Projekt EDEN (European Destinations of Excellence), jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie, vyhlašuje další soutěžní ročník. Letošní téma se týká lázeňství a well-being turismu a také Česká republika hledá svého výherce.

4.3.2019

Konference Cykloturistika a aktivní dovolená

V rámci veletrhu Infotour a cykloturistika bude dne 8. 3. 2019 v Eliščině sále (KC Aldis Hradec Králové) probíhat konference o novinkách a plánech v oblasti cykloturistiky a aktivní turistiky v Královéhradeckém kraji. Pozvánku s podrobným programem naleznete v příloze.