Rozvoj kraje - aktuální informace

3.8.2021

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - cestovní ruch

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 2. srpna 2021 novou výzvu pro příjem projektů (velké projekty, nejedná se tedy o mikroprojekty) do prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).

2.7.2021

Konference Učení pro život

3. ročník konference Učení pro život s letošním tématem: Co to znamená (se) učit V LABYRINTU DNEŠNÍCH DNŮ?

2.7.2021

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 28. 6. 2021 (č. usnesení RK/20/1169/2021) schválila navýšení alokované částky výzvy č. 21OPK01 na celkovou výši 22 36 188,38 Kč a zároveň schválila poskytnutí finanční podpory žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu.

30.6.2021

Pozvánka "Děti dětem"

Místní akční skupina Hradecký venkov srdečně zve na vernisáž obrazů, které malovaly děti z mateřských škol v rámci kouzelné arteterapie.

 

Rádi se s vámi setkají u skleničky něčeho dobrého ve čtvrtek 1. července od 18 hodin na NáPLAVCE (nám. 5. května 835, 500 02 Hradec Králové), kde proběhne slavnostní zahájení výstavy a obrazy zde budou k prodeji.

 

Výtěžek z prodaných obrazů půjde na konto nadačního fondu SPOLU NA DRAKA, konkrétně Zdendovi z HK, který trpí spinální muskulární atrofií. 

 

K poslechu zahraje SAXTET ze ZUŠ Střezina a celým programem nás provede moderátor Jan Nevečeřal. 

 

Těšíme se na další setkání s Vámi.