Projektové a koncepční dokumenty

5.5.2021

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 03.05.2021 strategický dokument Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025 (dále jen "Koncepce"). Dokument byl zpracován odborem zdravotnictví pod odborným vedením doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.