Metodická pomoc obcím - správa daní a poplatků, výherní hrací přístroje

21.10.2019

Metodické pokyny – Správa daní a poplatků – aktuální

Na internetových stránkách Ministerstva financí jsou k dispozici Aktuální informace k tématu místních, správních a soudních poplatků - https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/aktualni-informace.

Místní poplatek za komunální odpad a cizinci

- Kde získat informace o CIZINCÍCH:

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra naleznete též Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky dle předpokládaného právního stavu k1. 1. 2020 - viz https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-1-1-2020.aspx.

21.12.2016

Metodické materiály v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám

Od 1. ledna 2017 nabývá komplexní účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V přílohách naleznete různé důležité dokumenty k dané problematice (včetně např. formuláře ohlášení hazardní hry, který vydalo Ministerstvo financí).

1.

Aktualizaci Metodického návodu odboru 34 MF ČR pro obsluhu modulu IS SDSL

jehož prostřednictvím vkládají správní úřady příslušné k vydávání povolení k umístění herního prostoru, dokumenty stanovené směrnicí č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her.

 

Aktualizovaný návod naleznete v modulu IS SDSL Obce v sekci „Nápověda“ položka  „Návod - Povolení k umístění herního prostoru“ (https://sdsl.mfcr.cz/App/PovoleniObciMVC/help/index.html).  Aktualizovaný návod si také můžete otevřít přes následující přímý odkaz: http://sdsl.mfcr.cz/app/ObceHelp/sdsl_obce_navod_povoleni.pdf .

 

Aktualizace se především týká zadávání změny povolení a opravy povolení formou opravného usnesení nebo opravného rozhodnutí. Nyní jsou již k dispozici video návody týkající se povolení k umístění herního prostoru typu herna a typu kasino. „Video nápovědu“ naleznete v sekci „Nápověda“. V současné době se připravují zbývající videa, které budou do „video nápovědy“ postupně doplňovány.

 

2.

Změna personálního obsazení IT oddělení MFČR - pomoc ohledně SDSL

Na místo Ing. Viktora Petra oslovujte pana Adama Razíma, linka 2035 či Tomáše Drobného, linka 4322.

 

3.

Listopad 2018 - byla zveřejněna nová stanoviska MF ČR k zákonu o hazardních hrách: 

 

 a) Ministerstvo financí vydalo nové stanovisko k identifikaci a registraci v herním prostoru. Stanovisko míří primárně na provozovatele hazardních her, nicméně v rámci metodické činnosti jsme se setkali s řadou obdobných dotazů ze strany obcí.

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376

 

 b) Ministerstvo financí vydalo Informaci k možnosti  vzdát se práva podat odvolání k určitému datu. Stanovisko míří primárně na provozovatele hazardních her, nicméně v rámci metodické činnosti jsme se setkali s řadou obdobných dotazů ze strany obcí.

 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/verejna-sprava/stanoviska/2018/informace-k-moznosti-vzdat-se-prava-poda-33499

 

4.

 V příloze naleznete Sdělení MF ČR REGULACE HAZARD -  Informace k otázce posouzení a evidenci údajů uvedených v osvědčení o provozuschopnosti