Povodňová ochrana

12.2.2021

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka na území obce Olešnice v Orlických horách, ř. km 14,7 až 17,25

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 6467/ZP/2021 - 5 dne 8. června 2021, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešenka v ř. km 14,7 až 17,25 na území obce Olešnice v Orlických horách.

1.10.2020

Záplavové území významného vodního toku Tichá Orlice, změna z.ú. v ř. km 0,00 až 1,73 na k.ú. obcí: Albrechtice n.O., Týniště n.O. a Žďár n.O.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 16124/ZP/2020 - 5 dne 30. září 2020, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice v ř. km 0,00 až 1,73 na katastrálním území obcí: Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí.

8.7.2020

Záplavové území významného vodního toku Labe, změna záplavového území v ř. km 1033-1040 na k. ú.: Dvůr Králové nad Labem

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 12328/ZP/2020 - 5 dne 9. července 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Labe v ř. km 1033-1040 na území města Dvůr Králové nad Labem

27.2.2020

Záplavové území významného vodního toku Bystřice – změna stanoveného záplavového území v ř. km 46,761 – 51,705

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 26256/ZP/2019 - 8 dne 27. února 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Bystřice v ř. km 46,761 až 51,705 na území obcí Miletín, Rohoznice.

11.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Labe - změna stanoveného záplavového území v ř. km 996,977 až 1001,350 a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 32273/ZP/2018 - 6 dne 11. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Labe v ř. km 996,977 až 1001,350 na území obcí Lochenice a Předměřice nad Labem.

7.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Bělá- stanovení a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 17728/ZP/2018 - 14 dne 6. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00 na území obcí Častolovice, Hřibiny - Ledská, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí, Lično, Synkov-Slemeno, Libel, Třebešov.

21.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Běluňka - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 6832 /ZP/2018 - 14 dne 18. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Běluňka v ř. km 0,00 – 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice.

11.6.2018

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).

4.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Mrlina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 11106/ZP/2018 - 17 dne 4. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,074 na území obce/města Kopidlno.

6.4.2018

Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

27.2.2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

21.12.2017

Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.

12.5.2017

Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina v ř. km 10,965 – 26,140 na území obcí: Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice, Pohoří.

10.4.2017

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 30656/ZP/2017- 20 dne 10. dubna 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53 na území obcí: Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.

20.3.2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 37/ZP/2017- 6 dne 20. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 na území obcí: Semechnice a Opočno.

14.3.2017

Záplavové území významného vodního toku Bělá, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 35/ZP/2017- 7 dne 16. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí: Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice.

11.1.2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 37/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

5.1.2017

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 35/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

29.9.2016

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.

7.7.2016

Záplavové území vodního toku Oleška, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 11501/ZP/2016-9, dne 8. července 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Oleška v ř. km 19,52 (hranice kraje) – 24,039, na území obce Stará Paka.

10.6.2016

Záplavové území vodního toku Úpa, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 32623/ZP/2015- 12, dne 9. 6. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Úpa v ř. km 28,898 po ř. km 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice.

17.5.2016

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) KUKHK – 10399/ZP/2016-5, dne 18. 5. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Labe v ř. km 988,86 až po hranice s Pardubickým kraje, na území obcí: Statutární město Hradec Králové, Vysoká nad Labem.

14.4.2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 3974/ZP/2014 -35, dne 18. 4. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.