Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Logo KAP2


Cílem projektu je zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP mimo jiné umožní plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v Integrovaném regionálním operačním program ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území.

V rámci projektu budou postupně vytvořeny dva Krajské akční plány, které stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Královéhradeckého kraje.

Projekt bude realizován v období od 1. 2. 2016 až 31. 1. 2022 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitními předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


KAP KHK - základní informace (pdf, 284 kB, 4.2.2016 11:57)
základní informace o projektu KAPKontakty:

Jméno Pozice v KAP E-mail Telefon
Bc. Jaroslava Baštová Finanční manažerka a administrátorka jbastova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 281
Petra Hnátová Projektová manažerka phnatova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 434
Mgr. Iveta Karousová Věcná manažerka ikarousova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 451
Mgr. Jindřiška Smejkalová Věcná manažerka jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 462
Ing. Dominik Žitný Věcný manažer dzitny@kr-kralovehradecky.cz 495 817 780


Odkazy:

Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) - http://www.nuv.cz/projekty/pkap

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - https://opvvv.msmt.cz/


Logolink OP VVV-maly