Dění na venkově

5.9.2018

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo III. výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci dotačního podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. Lhůta pro příjem žádostí je od 17. 9. 2018 do 15.1. 2019.

26.7.2018

Příležitosti pro region

5. ročník konference Příležitosti pro region, tentokrát s podtitulem Jaký je a bude náš venkov?