Školská ekonomika

16.2.2023

Rozpis rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2023

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2023 – školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v působnosti KHK. Přehledy krajských normativů a normativních komponent školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců). č. j.: KUKHK-7559/SM/2023

21.12.2022

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2022

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2022 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k dotačním programům, avíza vratek. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.

25.4.2022

Rozpis rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2022

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2022 – školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v působnosti KHK. Přehledy krajských normativů a normativních komponent školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců). č. j.: KUKHK- 13672/SM/2022

16.12.2021

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2021

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k dotačním programům, avíza vratek. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.

20.5.2021

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro rok 2021, rozpočtový výhled 2022 - 2023

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2021, a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2023.

15.2.2021

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2021

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2021 – školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v působnosti KHK. Přehledy krajských normativů a normativních komponent školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců). č. j.: KUKHK- 6487/SM/2021

17.12.2020

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2020

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.

5.5.2020

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro rok 2020

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2020. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/761/2020 ze dne 25.5.2020 byly tyto plány schváleny.

14.2.2020

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2020

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 – školy a školská zařízení zřízené krajem a obcemi v působnosti KHK. Přehledy krajských normativů a normativních komponent školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců). č. j.: KUKHK- 6601/SM/2020

23.12.2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2019

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza. V případě krajských škol info k vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje.