Občan a stát

Návody pro řešení životních situací

8.8.2022

1.1 - Jak požádat o informace

Jak požádat o informace Královéhradecký kraj a jeho orgány ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím