Kultura a památková péče

10.9.2021

Kraj plánuje podpořit kulturu a obnovu památek téměř dvaceti miliony korun

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelům schválit návrh dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2022. Kraj plánuje rozdělit 19,7 milionu korun a v osmi oblastech podpořit například kulturní aktivity nebo obnovu historických varhan. Největší částka – 11 milionů korun – půjde na obnovu památkového fondu.

19.8.2021

Letošními mistry tradiční rukodělné výroby jsou krajkářka a soustružník

Známe jména nových nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Krajští radní udělili titul za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury krajkářce Lence Špetlové Máslové, jejíž práci si žádají zákazníci i v Americe, a Petru Podrábskému, který se věnuje uměleckému soustružení dřeva.

30.7.2021

Nová kniha odhaluje odkaz baroka v krajině východních Čech

V pátek byla v hospitálu Kuks slavnostně pokřtěna odborná publikace Krajina v rukou barokního člověka, lidé 16.–18. století na východě Čech, kterou vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Obsáhlá kolektivní monografie mapuje dvě století, během nichž majitelé východočeských panství ruku v ruce s umělci a architekty měnili krajinu v regionu.

9.7.2021

Kraj hledá využití pro areál kláštera v Opočně

Královéhradecký kraj řeší využití budov kapucínského kláštera v Opočně, které spadají do majetku kraje. S cílem spolupráce při oživení a obnově kláštera kraj oslovil vedení města Opočna, Univerzitu Karlovu v Praze a organizaci Nová síť.

30.6.2021

Cena památkové péče v Královéhradeckém kraji

Rada Královéhradeckého kraje poprvé udělila ocenění za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví vKrálovéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Během slavnostního odpoledne byly předány i Pamětní plakety za péči o válečné hroby Ministerstva obrany ČR

3.9.2020

Konkrétní podzim 2020 - Fenomén Gočár

Tradiční výstavní projekt Klubu konkretistů a hostů se v roce 2020 věnuje 140. výročí od narození architekta, který dal zásadní tvář modernímu Hradci Králové. Umělci, kteří se ve své tvorbě programově zabývají geometrií a nezobrazivým uměním mají k architektuře samozřejmě blízko - k úspornému Gočárovi určitě nejblíž. Výstavy proběhnou v září v Muzeu Východních Čech /architekt Kotěra/ a ve Sboru kněze Ambrože od Josefa Gočára. Umělci reflektují Gočárovu tvorbu v malbě, grafice, objektu, soše či instalaci, artefakty vyvolávají diskuzi týkající se nejen přesahu a odkazu tohoto architekta, ale i významu umění ve veřejném prostoru atd. V měsíci říjnu se výstavní projekt připojí ke Dnům architektury a proběhne v Galerii U Přívozu SVK a opět ve Sboru kněze Ambrože. K výstavám vzniknou katalogy, k dispozici budou i dárkové předměty odkazující na symboly města Hradce Králové.