HEREDITAS OBLIGAT - Cena Rady Královéhradeckého kraje za památkovou péči

26. 1. 2023 Autor: Milan Smolik

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1595/2022 ze dne 14. listopadu 2022 vyhlásila třetí ročník Ceny HEREDITAS OBLIGAT - Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

Na území Královéhradeckého kraje se nachází značný počet objektů, které jsou evidovány jako státem chráněné kulturní památky. Zároveň se zde nachází i mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj značný význam, ať již místní nebo regionální. Toto historické dědictví je významným dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale i významným cílem turistů z České republiky i zahraničí. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu, opravu i propagaci historického dědictví kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství fyzických osob, spolků, obcí, firem apod. Tato dobrovolnická činnost - jak amatérů tak i dobrovolníků - nebývá často oceněna ani doceněna. Královéhradecký kraj si je tohoto vědom, této činnosti si váží a je jeho cílem ocenit a zejména morálně podpořit další činnost a výchovu mladých generací k úctě a obnově historického dědictví.

Rada Královéhradeckého kraje proto schválila a vyhlásila Pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena je udělována každoročně na základě jejího vyhlášení Radou Královéhradeckého kraje. Od třetího ročníku nese cena souhrnný název HEREDITAS OBLIGAT.

Cena jen udělována ve čtyřech samostatných kategoriích, a to:

I) Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací nebo ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové zóny
II) Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném restaurátorském zásahu ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo její ucelené části (např. restaurování sochy, obrazu, nástěnné malby atd.)
III) Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny
IV) Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti popularizační, přednáškové, publikační apod. v oblasti památkové péče

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku a na příslušných tiskopisech. Pro třetí ročník je možné zasílat nominace od 1. ledna roku 2023.

 

Soubory ke stažení