Cena za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči

3. 12. 2021 Autor: Milan Smolik

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1867/2021 ze dne 15. listopadu 2021 vyhlásila druhý ročník Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

Na území Královéhradeckého kraje se nachází značný počet objektů, které jsou evidovány jako státem chráněné kulturní památky. Zároveň se zde nachází i mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj značný význam, ať již místní nebo regionální. Toto historické dědictví je významným dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale i významným cílem turistů z České republiky i zahraničí. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu, opravu i propagaci historického dědictví kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství fyzických osob, spolků, obcí, firem apod. Tato dobrovolnická činnost - jak amatérů tak i dobrovolníků - nebývá často oceněna ani doceněna. Královéhradecký kraj si je tohoto vědom, této činnosti si váží a je jeho cílem ocenit a zejména morálně podpořit další činnost a výchovu mladých generací k úctě a obnově historického dědictví.

Rada Královéhradeckého kraje proto schválila a vyhlásila Pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena je udělována každoročně počínaje rokem 2021 a skládá se ze dvou kategorií, přičemž každá kategorie se skládá ze dvou podkategorií.

V kategorii první je cena udělována za obnovu nemovité kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace či památkové zóny v Královéhradeckém kraji. Tato cena se uděluje v podkategoriích stavební obnova a restaurování.

V kategorii druhé je cena udělována za významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči na území Královéhradeckého kraje. Tato cena se uděluje v podkategoriích iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu nebo skupiny objektů a za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou, publikační apod. v oblasti památkové péče.

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku a na příslušných tiskopisech. Pro druhý ročník je možné zasílat nominace od 1. ledna roku 2022.

Ceny za první ročník byly uděleny a předány 16. června 2021 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Jednotlivé finalisty a vítěze je možné shlédnout zde.

 

Soubory ke stažení