Metodická pomoc obcím - vnitřní správa

29.11.2022

MÍSTNÍ REFERENDUM: TOTOŽNOST HLASOVANÉ OTÁZKY

k § 7 písm. h) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o místním referendu“)

Při posouzení překážky konání místního referenda spočívající v totožnosti hlasované otázky dle § 7 písm. h) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je třeba smysl otázky a odpovědi na ni v předchozím, popř. následném místním referendu, posuzovat pohledem běžného hlasujícího občana v kontextu významu přikládaného otázkám v kampani vedené v souvislosti s místními referendy.

29.9.2008

Novela zákona o místním referendu

Parlamentem České republiky byl přijat zákon č. 169/2008 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 22/2004 Sb.,o místním referendu. Dále se novela dotýká i zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze.