Novela zákona o místním referendu

29. 9. 2008 Autor: Petr Adámek

Parlamentem České republiky byl přijat zákon č. 169/2008 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 22/2004 Sb.,o místním referendu. Dále se novela dotýká i zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze.

Novelou se mění ustanovení § 48 odst. 1 zákona o místním referendu tak, že se snižuje hranice pro dosažení platného rozhodnutí v místním referendu z poloviny všech osob oprávněných hlasovat na 35 %. Úprava má vést k tomu, aby se v případech, kdy byly splněny podmínky pro vyhlášení místního referenda a místní referendum se konalo, zvýšil počet místních referend, ve kterých bylo přijato platné rozhodnutí.

Podle současné právní úpravy obsažené v § 48 odst. 2 zákona o místním referendu je k závaznosti rozhodnutí potřeba, aby se pro něj vyslovila nadpoloviční většina hlasujících /při minimální požadované účasti 50 % všech osob oprávněných v místním referendu hlasovat/. Podle nově navrhované úpravy má být rozhodnutí v místním referendu závazné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a alespoň 25 % všech osob oprávněných v místním referendu hlasovat. Z uvedeného vyplývá, že zatímco kvórum pro dosažení platného rozhodnutí v místním referendu se snižuje, zůstává požadavek na minimální počet oprávněných osob, jejichž hlas je potřebný pro dosažení závazného rozhodnutí v místním referendu, de facto shodný se stávající právní úpravou.

V zákoně o obcích se navrhuje se vypustit sankce v podobě rozpuštění zastupitelstva obce za neprovedení rozhodnutí přijatého v místním referendu bez náhrady.

Soubory ke stažení