Aktuality z oblasti zdravotnictví

Požadavky poskytovatelů zdravotních služeb na dodávku OPP v souvislosti s COVID-19

Rychlá navigace

7.12.2022

Výluka provozu záchytné stanice

Protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové bude uzavřena v období od 26. 12. do 31. 12. 2022. Poslední příjem se uskuteční 25. 12. 2022 v 24 hod. Zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692.

7.5.2020

Prohlídky těl zemřelých

Informace týkající se prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

21.11.2019

Zdravotní ústav realizuje rozšířené testování na infekci virem HIV ve dnech 22. - 29.11.2019

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem již po několikáté realizuje v rámci Evropského testovacího týdne (22. - 29. 11. 2019) rozšířené testování na infekci virem HIV ve všech svých HIV/AIDS poradnách. Poradny jsou rovnoměrně rozmístěny v celé České republice. V Královéhradeckém kraji na adrese Habrmanova 154, Hradec Králové (u KHS). V přílohách je obsažena tisková zpráva a tabulka se seznamem poraden a jejich ordinačních hodin.

11.11.2019

Uzavření protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové bude uzavřena od 18.11.2019 do 21.11.2019 včetně z důvodu malování. Dne 17.11.2019 bude přijímat klienty do půlnoci. Zastupuje záchytná stanice v Pardubicích. Obnovení provozu bude 22.11.2019 v 7.00 hodin.

8.3.2019

Rezidenční místa v oboru Pediatrie – úprava metodiky pro rok 2019

Upozorňujeme, že došlo k úpravě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa – lékařské obory pro rok 2019 (dále Metodika). Metodika výrazně zjednodušuje přístup praktických lékařů pro děti a dorost k dotačním prostředkům na podporu rezidenčních míst v oboru pediatrie.