Aktuality z oblasti zdravotnictví

Požadavky poskytovatelů zdravotních služeb na dodávku OPP v souvislosti s COVID-19

Rychlá navigace

11.6.2021

Uzavření Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje

Z důvodu čerpání dovolené bude Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové uzavřena od 1. 7. 2021 do 25. 7. 2021 včetně. Poslední klienty přijímá záchytná stanice 30. 6. 2021 do 24:00 hod. Zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692. MUDr.Vlastimil Kyral, ředitel

7.5.2020

Prohlídky těl zemřelých

Informace týkající se prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

21.11.2019

Zdravotní ústav realizuje rozšířené testování na infekci virem HIV ve dnech 22. - 29.11.2019

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem již po několikáté realizuje v rámci Evropského testovacího týdne (22. - 29. 11. 2019) rozšířené testování na infekci virem HIV ve všech svých HIV/AIDS poradnách. Poradny jsou rovnoměrně rozmístěny v celé České republice. V Královéhradeckém kraji na adrese Habrmanova 154, Hradec Králové (u KHS). V přílohách je obsažena tisková zpráva a tabulka se seznamem poraden a jejich ordinačních hodin.

11.11.2019

Uzavření protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové bude uzavřena od 18.11.2019 do 21.11.2019 včetně z důvodu malování. Dne 17.11.2019 bude přijímat klienty do půlnoci. Zastupuje záchytná stanice v Pardubicích. Obnovení provozu bude 22.11.2019 v 7.00 hodin.

8.3.2019

Rezidenční místa v oboru Pediatrie – úprava metodiky pro rok 2019

Upozorňujeme, že došlo k úpravě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa – lékařské obory pro rok 2019 (dále Metodika). Metodika výrazně zjednodušuje přístup praktických lékařů pro děti a dorost k dotačním prostředkům na podporu rezidenčních míst v oboru pediatrie.

14.8.2018

Oznámení

Agendu Stomatologické lékařské pohotovostní služby a agendu Úhrady nákladů na odstraňování nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami nově zajišťuje Mgr. Jana Hynková, tel. 495 817 137, email: jhynkova@kr-kralovehradecky.cz