Rezidenční místa v oboru Pediatrie – úprava metodiky pro rok 2019

8. 3. 2019 Autor: Jana Hynková

Upozorňujeme, že došlo k úpravě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa – lékařské obory pro rok 2019 (dále Metodika). Metodika výrazně zjednodušuje přístup praktických lékařů pro děti a dorost k dotačním prostředkům na podporu rezidenčních míst v oboru pediatrie.

Dosavadní znění Metodiky stanovovalo povinnost prokazovat se při předkládání žádostí o dotaci buď rozhodnutím o akreditaci pro obor pediatrie, nebo v případech, kdy rozhodnutí o udělení akreditace pro nový obor pediatrie ještě nebylo uděleno, rovněž kopií žádosti o akreditaci pro obor pediatrie a rozhodnutím o akreditaci pro obor dětské lékařství.

Aby bylo umožněno žádat o dotaci i praktickým lékařům pro děti a dorost, byla 25. února Metodika upravena a byla doplněna možnost předkládat v případech, kdy rozhodnutí o udělení akreditace pro nový obor pediatrie ještě nebylo uděleno, kromě kopie žádosti o akreditaci pro obor pediatrie, rovněž rozhodnutí o akreditaci pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Bližší informace k dotačnímu programu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3967_3.html

Soubory ke stažení