Informační zdravotnické centrum

24. 4. 2019 Autor: Barbora Filková

Informační zdravotnické centrum 841 155 155

Informační zdravotnické centrum je linka zřizovaná Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Tato linka je součástí Krajského zdravotnického operačního střediska. Linka je dostupná v nepřetržitém 24 hodinovém provozu a je obsluhována operátorem zdravotnické tísňové linky.

Poskytované služby:

• Zajišťuje porady po telefonu v případě neakutních zdravotních potíží v kompetenci nelékařského zdravotnického pracovníka

• Zprostředkovává konzultace s lékaři LPS, praktickými lékaři nebo ambulantními specialisty

• Poskytuje informace o tel. číslech zdravotnických zařízení – nemocnice, ambulance praktických lékařů, specializované pracoviště

• Eviduje a poskytuje informace o zubní lékařské pohotovosti v Královéhradeckém kraji