Aktualni informace

11.5.2021

Návrh plánu péče o přírodní památku Údolí Bystřice na období 2022 - 2036

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Údolí Bystřice, ležící v katastrálních územích Boháňka, Červená Třemešná, Doubrava a Hořice v Podkrkonoší.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Strž ve Stupné na období 2022 - 2036

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Strž ve Stupné, ležící v katastrálním území Stupná.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Kalské údolí na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kalské údolí, ležící v katastrálním území Bezník, Kal, Vidonice, Vřesník u Tetína a Horní Brusnice.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Kazatelna na období 2022 - 2031

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kazatelna, ležící v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší, Rašín, Klenice, Dolní Černůtky a Horní Černůtky.

12.3.2021

Zveřejnění formuláře poplatkového přiznání dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonávající dle ust. § 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) správu poplatku za znečišťování ovzduší, zveřejňuje v souladu s ust. § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů, formulář poplatkového přiznání, které je poplatník povinen dle ust. § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Poplatkové přiznání lze podat elektronicky s využitím dálkového přístupu, tedy prostřednictvím ISPOP, příp. systému datových schránek. V souladu s ust. 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a ust. § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem.

10.2.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Nad Blatinou na období 2022 - 2031

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v okrese Jičín, v katastrálním území Dolní Černůtky. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 6,26 ha.