Rada Královéhradeckého kraje

Mimořádné opatření č. 1 s účinností od 17. 01. 2022

Hejtman Královéhradeckého kraje, (dále jen „hejtman“), v souladu s § 61 odst. 1, 3 písm. g) a h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ze dne 05. 01.2022,