KOMISE RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020 - 2024

14. 9. 2022


 


Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch

1 Mgr. Lucie Potůčková předseda
2 Ing. arch. Oldřich Bittner člen
3 Mgr. Denisa Dědová člen
4 Michaela Janková člen
5 Ing. Kateřina Karešová člen
6 Ing. Jitka Kořínková člen
7 Dominik Lukaštík člen
8 Ing. Daniela Manďáková člen
9 Mgr. Petr Poláček člen
10 Jan Sotona člen
11 Ing. Eva Šulcová člen
12 Bc. Markéta Venclová člen

Tajemník:

                                                            odbor kultury a památkové péče

 

Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje

1 Ing. Anna Maclová předseda
2 Aleš Dohnal člen
3 Mgr. Jiří Altmann člen
4 Ing. Petr Hylmar člen
5 Ing. Renata Kopáčková člen
6 Mgr. Jana Křížová člen
7 Ing. Irena Králová člen
8 Dagmar Malcová člen
9 Bc. Taťána Bednářová člen
10 Mgr. Robin Zdeněk člen

    Tajemník:

Pavlína Šumpíková psumpikova@kr-kralovehradecky.cz odbor investic

 

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb

1 Mgr. Martina Berdychová předseda
2 Ing. Miroslav Uchytil člen
3 Mgr. Martina Vágner Dostálová člen
4 Ing. Mgr. Jiří Vitvar člen
5 Ing. Miloš Andrš člen
6 Miroslav Sixta člen
7 Mgr. Alexandra Jiřičková člen
8 Bc. Vendula Raisová člen
9 PhDr. Marek Šimůnek člen
10 Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová člen
11 Ing. Rostislav Vodák člen
12 RNDr. Tomáš Kytlík člen
13 Bc. Pavel Schuma člen
14 Mgr. Jana Vrbová člen
15 Mgr. Denisa Plšková člen
17 Ing. Martin Kořínek člen
18 Ing. Jan Skořepa člen
19 Mgr. Dušan Rejl člen
20 Alfréd Plašil člen

Tajemník:

Mgr. Žaneta Ferdinandová zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz odbor sociálních věcí

Redakční rada zpravodaje "U nás v kraji"

1 Jana Šandová, DiS. předseda
2 Mgr. Jana Drejslová místopředseda
3 Aleš Dohnal člen
4 Miroslav Adámek člen
5 Helena Brehovszká člen
6 Helena Rezková člen
7 Bc. Dominik Šipoš člen

Tajemník:

Mgr. Lydie Janečková ljaneckova@kr-kralovehradecky.cz odbor organizační a právní

Komise Rady Královéhradeckého kraje k problematice výskytu vlka obecného na území Královéhradeckého kraje

1 MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předseda
2 RNDr. Michal Andreas člen
3 Ing. Tomáš Havrlant člen
4 Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek člen
5 Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. člen
6 Mgr. Patrik Mlynář člen
7 Ing. Karel Rejchrt člen
8. Ing. Josef Rusňák člen
9 Petr Urban člen
10 Ing. Aleš Vorel, Ph.D. člen

Tajemník:

Ing. Tereza Burešová tburesova@kr-kralovehradecky.cz odbor životního prostředí a zemědělství

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro informační technologie

zápisyz jednání

1 MgA. Václav Bartoš předseda
2 Ing. Pavel Bartoš člen
3 Matěj Hlavatý člen
4 Jan Janeček člen
5 Mgr. Tomáš Merta člen
6 Ing. Tomáš Pětivoký člen
7 Jiří Regner člen
8 Martin Podveský člen
9 Bob Šviha člen
10 Mgr. Jan Zeman člen

Tajemník:

Ivana Nesvačilová inesvacilova@kr-kralovehradecky.cz odbor organizační a právní

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro osoby se zdravotním postižením

1 Jiří Kričfaluši předseda
2 Helena Brehovszká člen
3 Mgr. Tereza Horáková člen
4 Jiří Klemt člen
5 Dipl.Ing. Walter Kurschatke člen
6 Mgr. Jana Křížová člen
7 Mgr. Pavel Provazník člen
8 Mgr. Iva Rindová člen
9 Mgr. Zdeňka Rudolfová člen
10 Mgr. Hana Šimáčková člen
11 Irena Spiššáková člen
12 Mgr. Miriam Urbanová člen
13 PhDr. Pavel Zikl, Ph.D: člen
14 Miroslav Čiháček člen

Tajemník:

Mgr.Jana Fiedlerová jafiedlerova@kr-kralovehradecky.cz odbor sociálních věcí

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro řešení problematiky seniorů

1 Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., MPA předseda
2 PhDr. Veronika Čepelková člen
3 Mgr. Jana Drejslová člen
4 Ing. Marcel Kraus člen
5 Ing. Daniela Lusková, MBA člen
6 Ing. Aleš Maloch člen
7 Ing. Šárka Rutschová člen
8 Ing. Růžena Ryglová člen
9 Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. člen
10 Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA člen
11 Martina Vágner Dostálová člen
12 Bc. Simona Vítková člen
13 Mgr. Ondřej Votroubek člen

Tajemník:

Bc. Lenka Máslová lmaslova@kr-kralovehradecky.cz odbor sociálních věcí

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro liniové stavby a územní rozvoj

1 Ing. Oldřich Vlasák předseda
2 Ing. Jan Janoušek člen
3 Nasik Kiriakovský člen
4 Ing. Pavel Louda člen
5 Ing. Richard Nádvorník člen
6 Pavel Oščiatka člen
7 Ing. Viktor Petera člen
8 Ing. Rostislav Petrák člen
9 Ing. Zdeněk Praus člen
10 Ing. Milan Slavík člen
11 Jiří Tomášek člen

Tajemník:

Bc. Jakub Klimeš jklimes@kr-kralovehradecky.cz odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

 

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro e-Government

1 Ing. Aleš Maloch předseda
2 Ing. Jan Bednář člen
3 Matěj Hlavatý člen
4 Petr Jeništa člen
5 Martin Křovina člen
6 Mgr. Tomáš Merta člen
7 Mgr. Martin Moravec člen
8 Bc. Robert Průcha člen
9 Jiří Regner člen
10 JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk člen
11 Luboš Hoker člen
12 Ing. Jiří Stuchlík člen
13 Dominik Lukaštík člen

Tajemník:

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS. lhlavackova@kr-kralovehradecky.cz odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství

1 Jan Machek předseda
2 Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. člen
3 doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. člen
4 Mgr. Silvie Pýchová člen
5 Mgr. Martina Slánská Kalhousová člen
6 Mgr. Jan Sýkora člen
7 Mgr. Šárka Šandová člen
8 Jan Školník, MBA člen
9 Mgr. Jiří Šorm člen
10 JUDr. Dita Vávrová člen

Tajemník:

Mgr. Šárka Hulíková shulikova@kr-kralovehradecky.cz odbor školství  

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro transformaci péče o ohrožené děti Královéhradeckého kraje

1 Mgr. Martina Berdychová předseda
2 Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA člen
3 MUDr. Zdeněk Fink člen
4 Mgr. Jana Drejslová člen
5 Ing. Miroslav Uchytil člen
6 Ing. Dana Kracíková člen
7 Martina Vágner Dostálová člen
8 Mgr. Jana Fišerová člen
9 Michaela Svobodová, DiS. člen
10 PhDr. Alena Dědečková člen

    Tajemník:

Mgr. Šárka Pelová  spelova@kr-kralovehradecky.cz odbor sociálních věcí