Dotační programy na podporu zubních lékařů a na podporu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost vypsané MZ ČR

22. 7. 2019 Autor: Jana Hynková

Upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypsalo dotační programy na podporu zubních lékařů a na podporu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost.

Dotační podpora ministerstva je směřována do oblastí, kde je zdravotní péče zubních a praktických lékařů omezena. Zřízení nových praxí v těchto oblastech tak pomůže doplnit celostátní síť zubních a praktických lékařů a zajistí zvýšení dostupnosti zdravotní péče v regionech.

Dotace pro praktické lékaře pro dospělé i pro děti a dorost se všem žadatelům poskytuje do výše 500 000 Kč (z toho 250 000 Kč na zajištění věcného a technického vybavení ordinace a 250 000 Kč na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta).

Dotace pro zubní lékaře se poskytuje do výše 1 200 000 Kč za 5 let na úhradu nákladů na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky.

Veškeré informace a návody, včetně postupu, jakým se může poskytovatel do programu hlásit, naleznete na webu MZ ČR pod odkazy:

Praktičtí lékaři

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_11690_3.html

Zubní lékaři

https://www.mzcr.cz/dokumenty/program-na-podporu-zubnich-lekaru-v-oblastech-s-omezenou-dostupnosti-zdravotnich_15523_3521_3.html