Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

3. 10. 2018 Autor: Barbora Filková

Ministerstvo zdravotnictví ČR vytvořilo účelový dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů. Program je neinvestičního charakteru a je zaměřen zejména na provedení nezbytných analýz ohrožení měkkých cílů, stanovení konkrétních opatření, zpracování bezpečnostních plánů, proškolení zaměstnanců v zajištění ochrany měkkých cílů atd. Okruh příjemců dotace: I. kategorie - poskytovatelé akutní lůžkové péče s počtem akutních lůžek vyšším než 500, II. kategorie – poskytovatelé akutní lůžkové péče s počtem lůžek 350 až 500.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotacni-program-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-_16036_1.html