Zahraniční vztahy - Paměť Evropy

Smyslem projektu je podpořit mediální obraz Královéhradeckého v oblasti zahraničních kontaktů a vztahu Královéhradeckého kraje k národnostním minoritám. Projekt se zaměřuje na rozptýlenou řeckou komunitu, která se v bývalém Československu utvářela v 50. letech 20. století (jednalo se o cca 13 000 lidí) jako výsledek občanské války v tehdejším Řecku. Část této komunity se usídlila v Královéhradeckém kraji, kde žije dodnes.

Paměť Evropy

3.3.2010

Paměť Evropy - RESUMÉ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Projekt Paměť Evropy byl v první fázi koncipován jako monitoring řecké komunity, která se v Královéhradeckém kraji utvářela po občanské válce v Řecku v závěru 40. a počátkem 50. let 20. století. S vědomím toho, že původní relativně kompaktní řecká komunita byla v Královéhradeckém kraji asimilována a poznamenána i návratem Řeků do vlasti v 80. letech 20. století, zaměřil jsem se na individuální řecké osudy první, druhé i třetí generace.

29.8.2009

Setkání J.E. velvyslance Řecké republiky Konstantina Kokosise s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem.

Ve čtvrtek 27. srpna 2009 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje setkání J.E. velvyslance Řecké republiky Konstantina Kokosise s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem. Celé setkání se uskutečnilo v duchu idejí projektu Paměť Evropy, jehož cílem je navázání partnerských vztahů mezi Královéhradeckým krajem a regionem severního Řecka, odkud do bývalého Československa ve druhé polovině 20. století přicházely tisíce řeckých utečenců.

31.7.2009

Setkání hejtmana Lubomíra France s MUDr. Dimitrisem Kačarasem

Hejtman Lubomír Franc se setkal s MUDr. Dimitrisem Kačarasem. Tématem setkání byl Projekt Paměť Evropy, konkrétně pak jeho medicínská sekce, jejíž vizí je navázání spolupráce lékařského pracoviště v Královéhradeckém kraji s obdobným pracovištěm v severním Řecku. Cíl: navázání informační výměny, odborné stáže, výměna studentů atd.

22.7.2009

Setkání s prof.PhDr.Vladimírem Wolfem

Během investigace kontaktů projektu Paměť Evropy se jeho autor Mirek Brát setkává s profesorem Vladimírem Wolfem (* 1942), bývalým děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Profesor Wolf, který v 80. letech 20. století působil jako archivář národního podniku TEXLEN v Trutnově, publikoval v roce 1985 v suplementu „K novým a nejnovějším dějinám národního podniku TEXLEN TRUTNOV“ zajímavý příspěvek “Řečtí emigranti ve lnářských závodech Trutnovska…“ Spoluautorem příspěvku byl Josef Kmoníček.

30.5.2009

Tiskový rada Řeckého velvyslanectví v Praze Georgie Hatziioannou navštívil Královéhradecký kraj

Tiskový rada řeckého velvyslanectví Georgie Hatziioannou a Kostas Tsivos z tiskového oddělení řecké ambasády navštívili 26. května Královéhradecký kraj. Jednalo se o pracovní setkání v rámci projektu Paměť Evropy, který si pod záštitou hejtmana Bc.Lubomíra France klade za cíl vybudování česko-řeckého partnerství mezi Královéhradeckým krajem a regionem v severním Řecku.