Aktuality - archiv

Přejít na:

 

18.November Vamberecká krajka

Zlatý kolovrat hejtman udělí za tvorbu krajek a zdobení kraslic

Krajkářka Anděla Králová a Milada Jerichová, která se věnuje zdobení kraslic, letos obdrží Zlatý kolovrat. Kraj toto prestižní ocenění uděluje od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. S cenou, o jejímž udělení dnes rozhodli krajští radní, je spojený věcný dar v hodnotě pět tisíc korun.

18.November Cyklisti

Kraj poskytl dva miliony na cyklostezku „Mechu a perníku“

Dva miliony korun poskytl Královéhradecký kraj na realizaci další etapy stavby cyklostezky „Mechu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Rozhodli o tom dnes krajští radní. Poskytnutím finančního příspěvku se dále naplňuje Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje, která bude mít vliv i na ekonomický rozvoj regionu.

15.November Policie

Hejtman otevřel moderní operační středisko policie

Nové Integrované operační středisko policie bylo dnes otevřeno v Hradci Králové. Akce se kromě jiných zúčastnili i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a policejní prezident Martin Červíček. Středisko policii usnadní její práci a pomůže jí mimo jiné být včas na místě zásahu.

13.November seminář Digitální tiskové technologie současné a budoucí

Digitální tisk současný a budoucí

Svaz polygrafických podnikatelů, který je profesní organizací polygrafického průmyslu, sdružuje ve svých odborných orgánech také školskou komisi. Úkolem školské komise je prosazování standardů vybavení škol a prosazování zájmu polygrafického odvětví v učebních dokumentech pro přípravu budoucích polygrafů.

11.November Vesnice roku 13 - vizák velký

Obce mohou žádat o dotace v Programu obnovy venkova

Obce se mohou se svými projekty začít ucházet o dotace z Programu obnovy venkova. Královéhradecký kraj chce na příští rok pro tyto účely uvolnit 25 milionů korun, záměr ještě budou schvalovat zastupitelé. Obce v regionu každoročně z těchto dotací financují například stavby nových silnic, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně či rekonstrukce škol.

11.November Silnice z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna

U Vrchlabí stabilizují svahy, plánují se opravy opěrných zdí

Podél silnice z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna končí v listopadu první fáze stabilizace skalních svahů. V příštím roce budou tyto práce pokračovat a navíc začnou silničáři podél komunikace druhé třídy rekonstruovat i další úseky opěrných zdí. Na oba projekty jsou vyčleněny desítky milionů korun, které kraj získal z Evropské unie.

11.November Zaměstnanec roku 2013

Zaměstnancem roku 2013 se stal Josef Fučík z Nové Paky

Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky již devět let pomáhá zdravotně postiženým a seniorům. Jeho spoluzakladatel Josef Fučík byl za svoji práci pro rozvoj těchto aktivit oceněn titulem Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce. Chráněný trh zahrnuje ty společnosti, které zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením.

07.November lgo Místo pro život

Královéhradecký kraj patří k nejlepší místům pro život

Třetím nejlepším místem pro život v zemi je Královéhradecký kraj. Vyplývá to ze srovnávacího průzkumu Místo pro život 2013, který vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozorňovat na nejlepší regiony České republiky. Loni dokonce kraj v průzkumu zvítězil, před dvěma lety byl druhý.

07.November Studenti

V pondělí začíná v regionu Týden vzdělávání dospělých

Královéhradecký kraj i letos tradičně podpořil akci Týdny vzdělávání dospělých. Od pondělí do pátku lidem představí zážitkovou formou příležitosti k dalšímu vzdělávání v regionu školy, soukromé vzdělávací společnosti, neziskové organizace a další subjekty, které se zabývají celoživotním vzděláváním a podporou kariérního a osobnostního rozvoje, ale i zdravého životního stylu či působí v oblasti kultury a volného času.

06.November Úřad

Vybrané agendy zaměstnanci zajišťují formou práce z domu, úřad tak na provozu ušetří

Krajský úřad Královéhradeckého kraje chce neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, efektivně využívat svěřené prostředky na provoz úřadu a zlepšovat komfort pro občany a klienty, které tyto služby potřebují a využívají. Zároveň se ale úřad snaží být zodpovědným zaměstnavatelem a vycházet vstříc možnostem, jak sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců.