Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko - prioritní osa 1 + vlajkové a silniční projekty

6. 9. 2017 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá dne 10. 10. 2017 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce z Královéhradeckého kraje, případně z Pardubického a Libereckého kraje.

Školení je určeno zejména pro doposud neproškolené příjemce, primárně v rámci prioritní osy 1 (Společné řízení rizik), případně v rámci vlajkových a silničních projektů z 2. kola výzev, mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci. Školení není určeno pro příjemce dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Další informace, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete na krajském webu k programu Interreg V-A ČR - Polsko - sekce Aktuality.