Evropská unie, EHP, granty a dotace - výzvy

6.6.2011

Výzva č. 3 - Prioritní osa 3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 6. 6. 2011 třetí kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

18.4.2011

Vyhlášení 1. výzvy v 2. globálních grantech - Prioritní osa 1

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 4. 2011 první kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

2.11.2010

Vyhlášení 4. výzvy - Prioritní osa 1

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 8. 11. 2010 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Konzultace k vyhlášené 4. výzvě k předkládání projektů byly prodlouženy až do 17. 12. 2010.

21.4.2010

Výzva č. 2 - Prioritní osa 3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 21. 4. 2010 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

18.1.2010

Vyhlášení 3. výzvy - Prioritní osa 1

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 1. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

17.7.2009

Výzva č. 1 - Prioritní osa 3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 20. 7. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.