Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

4. 7. 2007 Autor: Roman Klíma

Seznamy podpořených projektů (2007 - 2013).

logo ČR-PL

Projekty podpořené v roce 2010

Ve dnech 27.-28. 4. 2010 proběhlo v polském městě Opole 5. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 20.11.2009.

Celkem 38 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 18 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 47 %. Z dotace EU, která představuje částku 15 488 493 EUR (více než 400 mil. Kč), obdrží partneři z Královéhradeckého kraje více než polovinu prostředků (nejvíce ze všech českých krajů v rámci podporovaného území), zbytek prostředků připadne partnerům z Polska. Dalších 6 projektů s požadavkem na dotaci ve výši téměř 5 mil. EUR (zhruba 128 mil. Kč), kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, bylo vloženo do zásobníku náhradních projektů.


Podpořené projekty 2010 - Královéhradecký kraj (pdf, 219 kB, 1.6.2010 14:50)
5. zasedání Monitorovacího výboruProjekty podpořené v roce 2009

Ve dnech 16.-17. 3. 2009 proběhlo v Pardubicích 3. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 31.10.2008.

Celkem 27 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 17 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 63 %. Z dotace EU, která představuje částku 19 897 773 EUR (více než půl miliardy Kč), obdrží partneři z Královéhradeckého kraje více než 300 milionů korun (nejvíce ze všech českých krajů v rámci podporovaného území), zbytek prostředků připadne partnerům z Polska. Další 3 projekty, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, byly vloženy do zásobníku náhradních projektů.


Podpořené projekty 2009 - Královéhradecký kraj (pdf, 207 kB, 1.6.2010 15:10)
3. zasedání Monitorovacího výboruProjekty podpořené v roce 2008

Ve dnech 9.-10. 9. 2008 proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního rogramu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008.

Celkem 25 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 16 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 64 %, celkový finanční objem evropské dotace přidělené těmto projektům (kromě oblasti podpory 3.3) představuje částku 15 967 803 EUR (více než 415 mil. Kč). Jedná se o více než 26 % prostředků z celkového objemu 60 558 635 EUR, který byl rozdělen na 2. zasedání Monitorovacího výboru.


Podpořené projekty 2008 - Královéhradecký kraj (pdf, 207 kB, 1.6.2010 15:09)
2. zasedání Monitorovacího výboru


V souvislosti s úsporami generovanými v česko-polském přeshraničním programu jsou průběžně zahajovány realizace i dalších projektů předložených partnery z Královéhradeckého kraje, které byly doposud umístěny v zásobníku schválených náhradních projektů.
Mikroprojekty podpořené v roce 2011

Dne 28. června 2011 se v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou konalo 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 27 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 463 450 EUR, z toho 23 schválených mikroprojektů v objemu dotace 395 225 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 85%.


Podpořené mikroprojekty 2011 (2. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 189 kB, 31.8.2011 14:56)


Dne 14. ledna 2011 se ve Starej Morawie v Polsku konalo 6. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 25 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 473 887 EUR, z toho 17 schválených mikroprojektů v objemu dotace 348 590 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 68%.


Podpořené mikroprojekty 2011 (1. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 188 kB, 11.4.2011 12:59)
6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru


Mikroprojekty podpořené v roce 2010

Dne 29. června 2010 se v areálu Bret v Prkenném Dole konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 686 278 EUR, z toho 29 schválených mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 76%.


Podpořené mikroprojekty 2010 (2. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 210 kB, 7.7.2010 11:33)
5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru


Dne 12. ledna 2010 se na Zámku v polském Międzylesiu konalo 4. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 29 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 544 808 EUR, z toho 23 schválených mikroprojektů v objemu dotace 434 762 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla téměř 80%.


Podpořené mikroprojekty 2010 (1. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 195 kB, 7.7.2010 11:43)
4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru


Mikroprojekty podpořené v roce 2009

Dne 30. června 2009 se v hotelu Nová Amerika u Jaroměře konalo 3. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 765 817 EUR, z toho 33 schválených mikroprojektů v objemu dotace 570 731 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 77%.


Podpořené mikroprojekty 2009 (2. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 211 kB, 5.8.2009 16:48)
3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru


Dne 21. ledna 2009 se v Pardubicích konalo 2. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 43 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 702 103 EUR, z toho 35 schválených mikroprojektů v objemu dotace 554 613 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 81%.


Podpořené mikroprojekty 2009 (1. pololetí) - Královéhradecký kraj (pdf, 87 kB, 23.4.2009 10:57)
2. zasedání Euroregionálního řídícího výboruMikroprojekty podpořené v roce 2008

Dne 3. září 2008 se v polském Zieleńcu konalo 1. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno prvních 47 mikroprojektů v celkovém objemu dotace 869 263 EUR, z toho 36 schválených mikroprojektů v objemu dotace 647 658 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. Úspěšnost mikroprojektů předložených žadateli z Královéhradeckého kraje v poměru k úspěšným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis dosáhla 77%.


Podpořené mikroprojekty 2008 - Královéhradecký kraj (pdf, 49 kB, 23.4.2009 10:54)
1. zasedání Euroregionálního řídícího výboruWebové odkazy na vybrané podpořené projekty a mikroprojekty


Oblast podpory 1.1 – Posilování dostupnosti


Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro turistický ruch Radków - Police nad Metují

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/0123/0123.html


Zkvalitnění dopravní infrastruktury Božanov - Radków

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/007/007.html


Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku

http://sushk.cz/aktuality/projekt-modernizace1/Oblast podpory 1.2 – Ochrana životního prostředí


Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čistění odpadních vod na česko-polském pohraničí

http://www.zacler.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=162


Biologické zpracování odpadů na polsko-českém pohraničí

http://tszacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=60


Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod

http://icnachod.cz/mestsky-urad/zivotni-prostredi/aktualita.asp?id=424


Zlepšení stavu životního prostředí v obcích Lewin Kłodzki a Olešnice v Orlických horách

http://olesnice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=534:zlepeni-stavu-ivotniho-prostedi-v-obcich-lewin-klodzki-a-olenice-v-oh&catid=61:eu-projekty&Itemid=339


Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí

http://www.zacler.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=162


KRKONOŠE v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody

http://www.krnap.cz/krkonose-v-inspire/

http://inspire.gov.cz/implementacni-pravidla/metadata


Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda

http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/sprava-majetku/aktualita.asp?id=555Oblast podpory 1.3 – Prevence rizik


Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-ziskali-dvacet-zbrusu-novych-automobilu.html

http://kshradeckr.rajce.idnes.cz/7_5_11_predavani_cisteren

http://www.orlicky.net/?id_zpravy=12467380761304887631


Rozvoj hasičského záchranného systému na česko-polském pohraničí

http://www.zacler.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=162Oblast podpory 2.1 – Rozvoj podnikatelského prostředí


Česko-polský inovační portál

http://www.czeplinn.eu


Vytvoření sítě kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce

http://www.hkcr.cz/sluzby-a-produkty/projekty-5/projekty-7/seznam-projektu/vytvoreni-site-kontaktnich-center-cesko-polske-hospodarske-spoluprace.aspx

http://www.kontaktnicentrum.as4u.cz/


Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta

http://www.gnotobio-probiotika.cz

http://www.probiotyk.info.pl

http://www.biomed.cas.cz/mbu/les/Oblast podpory 2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu


VIA FABRILIS - cesta řemeslných tradic

http://www.viafabrilis.eu/cz/articles

http://www.krnap.cz/via-fabrilis/


Cyklostezky v Kladském pomezí – I., II. a III. etapa

http://mestohronov.cz/cyklotrasy-predstaveni-projektu/clanek/cyklostezky-v-kladskem-pomezi-ii-etapa

http://mestohronov.cz/cyklotrasy-cyklostezky/clanky/cyklotrasy-aktualni-informace


Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - 1. etapa

http://www.mezimesti.cz/areal-zdravi-a-sportu-mezimesti/d-17907/p1=5022


Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný turistický produkt polsko-českého pohraničí

http://www.kladskepomezi.cz/cz/novinky/780-mestske-turisticke-trasy-city-walk.html


Brána do pohádky

http://www.rumcajsuvsvet.cz

http://www.powiat.swidnica.pl/


Podzemí Krkonoš

http://www.speleoalberice.cz/podzkrkonos.htm

http://cernydul.cz/cz/projekt-podzemi-krkonospodziemne-karkonosze-100.html


Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn

http://www.broumov.net/cpinfocentrum/default.html

http://policko.cz/projekty.php

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/0668/0668.html


Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdrój

http://mestohronov.cz/bikepark-predstaveni-projektu/clanek/extremni-pohranici

http://mestohronov.cz/bikepark/clanky/bikepark-aktualni-informace


Vyhlídky bez hranic

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/1523/1523.html


Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic

http://www.munovapaka.cz/putovani-severovychodnimi-cechami-a-dolnim-slezskem-bez-hranic/ds-27716/p1=57112

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jcpaka-namesti-muzejni-projekt20100803.htmlOblast podpory 2.3 – Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání


Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti

http://www.bnwz.uni.opole.pl/show.php?id=95&lang=plOblast podpory 3.1 – Územní spolupráce veřejných institucí


Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN

http://www.krnap.cz/zlepseni-preshranicni-spoluprace-v-ekologicke-vychove-v-krnap-a-kpn/


Mateřská škola bez hranic - spolupráce Mateřské školy v Hronově a Mateřské školy v Kudowě Zdroj

http://mestohronov.cz/ms-predstaveni-projektu/clanek/materska-skola-bez-hranic

http://mestohronov.cz/materska-skola-hronov/clanky/ms-aktualni-informaceOblast podpory 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit


Wałbrzych, Hradec Králové - města kultury

http://www.hradec-walbrzych.eu


U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój

http://mestohronov.cz/knihovna-predstaveni/clanek/informace-k-projektu-u-nas-spoluprace-knihoven-mest-hronov-a-kudowa-zdroj

http://mestohronov.cz/rekonstrukce-knihovny/clanky/aktualne-z-knihovny


HISTORICKÉ REKONSTRUKCE – společný turistický produkt v česko-polském příhraničí

http://www.1866.cz/images/stories/docs/FOND1.pdf


Rozšíření volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce Radkow - Suchý Důl

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/0593/0593.htmlOblast podpory 3.3 – Fond mikroprojektů


Podnikání bez hranic - Polsko-český hospodářský portál

http://www.czpl.eu


Virtuální prohlídka evropského města Náchod – Kudowa Zdrój

http://www.mestonachod.cz/na/prohlidka/projekt.asp


Přijďte pobejt

http://www.broumov.net/


Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor

http://www.krnap.cz/typicka-architektura/


Krkonoše bez bariér

http://www.krnap.cz/krkonose-bez-barier-0/


Bezpečné Krkonoše

http://www.krnap.cz/bezpecne-krkonose/


Mezi Ostašem a Hejšovinou

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/0746/0746.html


Přeshraniční spolupráce měst Radków-Dobruška prostřednictvím vizuálních informačních systémů

http://radkowklodzki.pl/dane/projekty_celIII/1095/1095.html


Dětské hřiště na Příčnici

http://mestohronov.cz/detske-hriste-predstaveni/clanek/predstaveni-projektu-1


Historie nás spojuje

http://www.trutnov.cz/article.asp?article_id=7288


Náměstí bez hranic

http://www.trutnov.cz/article.asp?article_id=7292


V bílé stopě k sousedům

http://www.trutnov.cz/article.asp?article_id=10546