Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.423 495 817 230
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko 4b-N2.422 495 817 231
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování 4b-N2.417 495 817 236
Havlová Petra Mgr.   územně analytické podklady 4b-N2.416 495 817 179
Herzog Martin Bc.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 475
Hofmanová Pavla Bc. DiS.   územní plánování 4b-N2.416 495 817 468
Just Michal Bc.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 178
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS 4b-N2.416 495 817 452
Panušová Lucie Mgr.   územní plánování a ÚAP 4b-N2.437 495 817 476
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu 4b-N2.436 495 817 478
Smolová Radana Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 485
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 511
oddělení stavebního řádu
Klofandová Dana Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-N2.421 495 817 470
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice 4b-N2.422 495 817 241
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 469
Havlíčková Jana Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.420   
Hendrichová Simona Mgr.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 232
Pešková Kateřina Bc.   stavební řád 4b-N2.419 607 028 970
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 482
Svobodová Jana Ing.   stavební řád 4b-N2.418 702 117 703