ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2017

24. 6. 2020 Autor: Jitka Macková

4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších poředpisů, na 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19.června 2017.

Pro zpracování 4. Úplné aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje měl krajský úřad, odbor územního plánování a stavewbního řádu jako jejich pořizovatel, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, k jejímu vyhotovení k dispozici: kompletně dokončené 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (viz ÚAP ORK KHK 2016) a dále aktualizované nebo potvrzené vstupní údaje od poskytovatelů údajů o území (pro registrované uživatele je digitální podoba údajů k dispozici na portál ÚAP

Soubory ke stažení