DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE NA ROK 2019 - pozvánka na seminář

9. 11. 2018 Autor: Petr Kamenický

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst.

Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Seminář se koná 5.12.2018 v Tereziánském dvoře v Hradci Králové.Jaké dotační programy budou představeny?


Národní dotace v gesci MMR:

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora dostupnosti služeb

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Studie využití vládou doporučených brownfieldů

Odstraňování bariér ve veřejných budovách


Krajské dotace 2019:

Dotační programy Královéhradeckého kraje

Dotační programy Pardubického kraje


přihlášení na seminář je možné přes registrační formulář

Soubory ke stažení