Regionální dokumenty

30. 10. 2019 Autor: Zdeňka Rychterová

Dokumenty/analýzy Královéhradeckého kraje s vazbou na trh práce a vzdělávání

Regionální profil Královéhradeckého kraje

Shrnutí podmínek a faktorů ovlivňujících trh práce v Královéhradeckém kraji.


Uplatnitelnost absolventů SŠ v KHK

Všeobecně lze konstatovat, že se vzrůstajícím vzděláním absolventů klesá míra jejich nezaměstnanosti. Se vzrůstajícím vzdělání je absolvent flexibilnější a získat zaměstnání se mu daří lépe i při negativní ekonomické situaci. Dále lze dovozovat, že čím je vzdělání více úzce profilově (oborově) zaměřené je míra nezaměstnanosti vyšší, z důvodu uplatitelnosti pouze ve vystudovaném oboru. U vzdělání všeobecnějšího je míra uplatnění vyšší, lze nastoupit na více pozic v různých oborech.


Soubory ke stažení