Seminář Jak na matematickou gramotnost

1. 10. 2018 Autor: Petra Hnátová

Dne 26. 9. 2018 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci platformy Vzdělávání pro rozvoj osobnosti uskutečnil seminář „Jak na matematickou gramotnost“.

Seminář zaměřený na aktivity vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Přednášející zde představili osvědčené aktivity, kterých někteří z nich využívají ve svých hodinách.

Na úvod uvedla přítomné do problematiky matematické gramotnosti garantka intervence projektu P-KAP. Kromě mnoha užitečných odkazů nabídla možnost zavedení pozice koordinátora matematické gramotnosti.

Pokračoval příspěvek prof. RNDr. Jarmily Novotné CSc., z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřený na využívání heuristických strategií pro řešení úloh v matematice. Na konkrétních příkladech si učitelé sami vyzkoušeli a následně mezi sebou porovnali možnost využití různých strategií. Výhodou přednášky bylo, že lektorka strategie nejen představila, ale uvedla i rizika jejich využití včetně situací, kde je využití zcela nevhodné.

Autor projektu Matematika pro spolužáky a jeho manažer představili učebnici matematiky, která je výjimečná v tom, že je vytvořena žákem pro spolužáky. Svým zpracováním se graficky i jazykově více přibližuje současným žákům. Po prezentaci se rozvinula mezi autorem a učiteli dlouhá diskuze.

Do ukázkové hodiny matematiky vedené formou Hejného metody zapojila RNDr. Eva Nováková všechny posluchače.

Učitelé zjistili, jak mohou sami objevit posloupnosti. Na dílně Mgr. Lukáše Vízka, Ph.D. si všichni vyzkoušeli, jak se na základě několika bodů dá z listu papíru poskládat soustava tečen ke kuželosečkám dokazující jejich základní vlastnosti a vztahy. Pak si účastníci vyrobili rotační hyperboloid z polystyrenu.

Na závěr byli všichni pozváni na další aktivity určené pedagogickým pracovníkům vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti žáků realizované z projektu I-KAP.

Formou přednášek a dílen byli učitelé začleněni do aktivit. Na každý vstup aktivně reagovali, dále se zajímali a požadovali doplňující informace. Přednášky a dílny jim poslouží jako příklady dobré praxe, inspirace pro vlastní výuku či tvorbu didaktických materiálů.


Podklady ze semináře:

Rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu P-KAP (pptx, 2866 kB, 1.10.2018 10:09)
Mgr. Květa Popjuková

Využití heuristických strategií pro řešení úloh v matematice na 2. a 3. stupni (pdf, 297 kB, 1.10.2018 10:13)
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Logo OP VVV